Routebureau Zeeland

In Zeeland zijn er veel toeristisch-recreatieve routes beschreven en/of bewegwijzerd. Fiets-, mountainbike-, wandel-, skeeler-/skate-, kano en ruiterroutes of een combinatie hiervan. Ook worden nieuwe routes ontwikkeld en/of worden aanverwante initiatieven genomen. Projecten op het gebied van de toeristische infrastructuur, promotie van routes en netwerken, overstappunten op andere vormen van vervoer, digitalisatie van routestructuren voor informatieverschaffing en promotie etc.

Een bundeling van toeristische krachten

Kortom: er gebeurt veel in Zeeland dat op de één of andere wijze verband houdt met de ontwikkeling, het beheer en onderhoud of de promotie van toeristisch-recreatieve routes. Om de kwaliteit in het aanbod aan routestructuren te verbeteren is het Routebureau Zeeland begin 2006 van start gegaan. Het Routebureau Zeeland is een provinciale ‘route organisatie' waar alle informatie over routes bijeen wordt gebracht en waar het beheer en onderhoud van bestaande routes en netwerken centraal wordt georganiseerd.

Informatieverstrekking routes

Routebureau Zeeland is ook verantwoordelijk voor de informatieverstrekking over bestaande routes en netwerken en de promotie hiervan. Een organisatie die daarnaast kwaliteit en innovatieve productontwikkeling voorstaat en dit daar waar mogelijk coördineert, initieert en/of uitvoert.

Een routeknooppunt

Kortom: één centraal knooppunt in Zeeland waar alles wat met toeristisch-recreatieve routes in de provincie te maken heeft, samenkomt. Een actieve en vooruitstrevende organisatie voor alle betrokken Zeeuwse partijen (wegbeheerders, toeristische organisaties, overheden, bedrijfsleven etc.) enerzijds en een duidelijk aanspreekpunt (‘meldpunt') voor gebruikers van de netwerken en routes anderzijds.

Pers en Routebureau Zeeland

Routebureau Zeeland verzorgt de promotie van routes in Zeeland. Het Routebureau voorziet de pers dan ook graag van uitgebreide (of specifieke) informatie over routes in Zeeland. Maar ook als je algemene informatie wilt over Zeeland voor het schrijven van een artikel dan kun je contact met ons opnemen.

Wil je meer informatie voor het schrijven van een artikel? Neem dan contact op met Anne Boogaard via routebureau@vvvzeeland.nl of 0118-587707.