Het fietsroutenetwerk in Zeeland is herzien!

Waarom is het netwerk herzien?

Het fietsroutenetwerk (​FIKS​)​ ​​is​ in Zeeland​ in 2006 aangelegd. Sindsdien zijn de fietsmogelijkheden in de provincie uitgebreid​:​ ​n​ieuwe natuurgebieden, buitendijkse paden en grote infrastructurele projecten hebben het landschap veranderd. Daarom was het tijd om het fietsknooppuntensysteem te herzien. Verschillende ​trajecten​ zijn aangepast ​en uitgebreid ​zodat de​ze meer aansluiten bij de behoeften van de​ fietser​, de beleving en de variatie van het Zeeuwse landschap.​ ​Zo kan er op ​meer plaatsen buitendijks ​gefietst worden​ en kan ​men ​kiezen om in- of uit de wind te rijden. Daarbij zijn routeborden vervangen ​en verduurzaamd​.

Doel van dit project

Doel van de herziening is ​het ​uitbreiden van het ​netwerk waardoor de fietsmogelijkheden in de provincie toenemen en meer gaan aansluiten bij de wensen van de hedendaagse fietsers en de landschappelijke kwaliteiten van Zeeland. Daarnaast het vervangen van beschadigde borden door duurzaam materiaal. Het fietsroutenetwerk in Zeeland is een visitekaartje voor onze regio en ook in de toekomst willen we meer gasten verleiden om met de fiets Zeeland te ontdekken.

Werkzaamheden 

Alle​ overzichtspanelen​ zijn voorzien van​ een sticker ‘Wij gaan ons netwerk herzien!’. Deze stickers attenderen de fietser ter plaatse op mogelijke overlast ten gevolge van de werkzaamheden in de komende periode. De firma Folkersma Verkeerstechniek uit Marum is momenteel druk bezig met de heraanleg van het netwerk. De regio noord (Tholen en Schouwen-Duiveland) en de regio midden (Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland) zijn inmiddels geheel herzien. De regio Zuid (Zeeuws-Vlaanderen) is over twee weken klaar. De opening van het hernieuwde netwerk is met Pasen.

De cijfers

Het huidige netwerk omvat 1.650 kilometer aan routes met 375 knooppunten. Het vernieuwde netwerk bedraagt straks 1.880 kilometer met 460 knooppunten. Verspreid over de provincie hangen nu 6.700 routebordjes. Hiervan worden er 2.344 borden verwijderd en komen er 1.261 nieuwe borden terug. Daarnaast worden 4.005 borden vervangen. 
Uniek aan het nieuwe netwerk is de combinatie tussen binnen- en buitendijkse routes. Zo kan er op meer plaatsen buitendijks worden gefietst en kan men kiezen om in- of uit de wind te rijden. 

Nieuw knooppuntenbord

Routebureau VVV Zeeland presenteert hierbij ook graag het nieuwe ontwerp van het knooppuntenbord (zie afbeelding hiernaast). Op het nieuwe ontwerp staat bovenaan het knooppuntnummer vermeld. Uitgangspunt van het nieuwe netwerk is dat er minder borden staan, die beter zichtbaar zijn.

De herziening van het fietsknooppuntensysteem Zeeland wordt gecoördineerd door Routebureau VVV Zeeland en kan gerealiseerd worden dankzij een bijdrage van de Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat.